LFTR ENERGITEKNOLOGIN ÄR BILLIGARE OCH BÄTTRE ÄN DAGENS BEFINTLIGA TEKNOLOGIER ...

20.03.2013 kl. 12:29
Man blir med åren alltmera reserverad mot allsköns ”nu – har-vi-lösningen-till-all-världens-problem” strömningar och det behöver inte vara så att LFTR teknologin är det heller, men med den potential den tydligen har, så är den värd att diskuteras, i synnerhet om man tänker på alternativen ungefär i stil med Bernhard Shaws replik (tror jag) till en intervjuares fråga om vad han anser om döden? Svaret blev att han  nog  inte vet så mycket om den så han föredrar alternativet.
Här kommer en kort sammanfattning på vad man skulle kunna åstadkomma med LFTR.

Enligt LFTR teknologins supporter  Hargraves kan man med LFTR reaktorer
• Producera billigare elekticitet än med kol
• Producera oändligt mycket energi
• skapa energisäkerhet för alla
• Reducera avfall
• Producera energi som utvecklingsänderna har råd med
• Syntetisera fordonsbränsle (väte för bränsleceller)
• Skapa en tekniskt säker reaktorteknologi


LFTR billigare än energi från kol

Små modulära LFTR reaktorer kan fabriksproduceras. Kapitalkostnaderna LFTR elkraftverk kan ligga kring 2 US cent/watt. Återbetalning av kapitalkostnaden med 8 % ränta kostar ca 2 US cent per kWh för en anläggning som är i drift 90 % av tiden. Kostnaden för thorium är obetydlig jämfört med kostnaden för kol. Med LFTR kan man producera el till en kostnad på ca 0.03 US cent/kWh, vilket är billigare än med kol.

Energin från LFTR är praktiskt taget oändlig

Thorium är ett mycket energitätt grundämne och förekommer lika allmänt som bly. All elenergi i USA skulle kunna genereras med endast 500 ton per år. Med endast en fyndighet i Lemhi passet skulle man kunna förse energi för USA i 500 år.

Thorium bränsle kan skapa energisäkerhet för alla länder.

Thorium förekommer överallt i världen och samtliga nationer har tillräckligt med thorium för att hålla sig med energi.

LFTR producerar små mängder avfall

Mängden långlivade radiotoxiska avfallsprodukter är mindre än 1 % jämfört med dagens kärnkraftverk. LFTR kan tom konsumera långlivade radioaktiva transuraner i avfallet från dagens kärnreaktorer.

LFTR är ekonomiskt tillgänglig för uländerna.


Emedan LFTR kan produceras i små modulära enheter för så litet som 200 MUSD, kan även utvecklingsländer,  som inte har råd med konventionella LWR reaktorer på 5 miljarder,  investera i små och billigare enheter.

Man kan syntetisera fordonsbränsle med LFTR

Den 700 grader heta saltsmältan som produceras i LFTR reaktorn möjliggör processteknologier som kan dissociera vatten och producera väte, som kan användas i bränsleceller direkt eller till att tillverka syntetiska bränslen för att ersätta bensin och diesel.

LFTR är miljösäker energi

LFTR kräver ingen extern elkälla för att producera passiv kylning. T ex Fukushima-olyckan orsakades av att kylningen inte fungerade pga av att el inte fanns tillgänglig. Om en LFTR reaktor stannar, kyls saltsmältan och orsakar inte läckage då den stelnar. Radiotoxiska fissionsprodukter såsom cesium och strontium är ickeflyktiga fluorider som kvarhålls i LFTR saltet.

Forts....
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 7 med bokstäver: